FRANK NGUYỄN – TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH DỰ ÁN Số lượng: 02 Nam 01 Nữ Mô tả công việc:  Tìm kiếm, xây dựng và phát triển các khách hàng mới, tiềm năng. Tìm kiếm thông tin các Công ty làm trong lĩnh vực Tư vấn thiết kế, Xây dựng… để tiếp xúc và […]

26/02/2019 Frank Nguyen