Giới thiệu

GIỚI THIỆU

Công ty FRANK NGUYỄN CO.,LTD là một trong những công ty uy tín tại Việt Nam hiện nay chuyên cung cấp những sản phẩm hoá chất tăng cứng, chống thấm mới nhất từ Mỹ, Châu Âu, Nhật Bản…