ULTRALIT HARD LIQUID DENSIFIER, DUSTPROOFER FOR CONCRETE HIGHEST LITHIUM CONTENT IN THE INDUSTRY.  MÔ TẢ: ULTRALIT HARD là chất cô đặc gốc nước, công nghệ nano lithium siêu nhỏ, tăng cứng, làm kín và chống bụi sàn bê tông silicat liti cho sàn bê tông cũ và sàn bê tông mới. Phản ứng hóa học lithium […]

01/06/2017 Frank Nguyen